Praktijkinformatie

Directe Toegankelijkheid

U heeft geen verwijsbrief meer nodig voor de fysiotherapeut of oefentherapeut C/M. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer.
Meer informatie hierover vindt u in de folder bij ons in de praktijk.
Benodigdheden
   
-           Indien verwezen door huisarts / specialist, verwijsbrief meenemen.
-           Verzekeringspas.
-           Identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument.
-           Als het uw huisarts niet duidelijk is of fysiotherapie noodzakelijk is, kan een "consult fysiotherapie" (onderzoek) aangevraagd worden.
-           Het kan voor u zelf plezierig zijn om evt. een badlaken of handdoek mee te nemen.

Een afspraak afzeggen

U kunt tot 24 uur voorafgaand aan een gemaakte afspraak deze verzetten of afzeggen. Buiten kantooruren kunt u uw bericht van verhindering aan ons mailen (info@fysiodenpapendiek.nl). Als u een afspraak te laat afzegt, krijgt u daarvoor een aparte nota 'wegblijftarief ". Dit is een onderdeel onze betalingsvoorwaarden.
Behandeling aan huis

Behandeling bij een patiënt(e) aan huis of in het verzorgingshuis behoort uiteraard tot de mogelijkheden, hierbij is echter wel een verwijzing nodig van huisarts/ specialist.
Privacy

Elke fysiotherapeut(e) en oefentherapeute C/M neemt op enigerlei kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Te alle tijden zal hij/ zij dit vertrouwen dienen te respecteren. Binnen onze praktijk wordt met vertrouwelijke informatie zorgvuldig omgegaan. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).

Het privacy reglement van het KNGF kunt u vinden in de wachtkamer.               

Fitness

Wij bieden u de mogelijkheid tot het gebruik maken van onze oefenzaal voor fitness. Er is dan begeleiding aanwezig.
Hebt u interesse vraag dan naar de mogelijkheden.
Klachtenrecht

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Zorgsector. Onze praktijk heeft een klachtenregeling getroffen en is lid van de klachtencommissie van het KNGF.
Voor vragen kunt u terecht bij uw behandelend fysiotherapeut(e). In de wachtkamer kunt u de folder "Klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut" vinden.

Tarieven

Door ons worden de tarieven gehanteerd welke door de verzekeraars worden vastgesteld, mits wij een contract hebben met desbetreffende verzekeraar. Indien er géén contract is met uw verzekeraar, of wanneer u geen aanvullende verzekering heeft hanteren we eigen tarieven, zie hier onder.

Fysiotherapie en oefentherapie C/M valt buiten het basis-ziekenfonds pakket, de ziekenfondsen bieden hiervoor zanvullende verzekeringspakketten.
Kinderen tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen per jaar uit de basisverzekering.
Als u gebruik maakt van therapeutische behandeling is het van belang dat u de juiste aanvullende verzekering hebt.


In de praktijk zijn diverse folders verkrijgbaar met informatie over verschillende aandoeningen.


Behandeltarieven 2019

Zitting fysiotherapie
€ 35,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek
€ 64,50
Zitting Manuele Therapie
€ 46,00
Zitting Kinderfysiotherapie
€ 48,50
Zitting oefentherapie C / M
€ 35,00
Toeslag voor uitbehandeling
€ 16,50
Inrichtingtoeslag
€ 8,00
Zitting Psychosomatische Oefentherapie
€ 46,00
Screening, Intake en Onderzoek
€ 48,00
Intake en Onderzoek na verwijzing
€ 40,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
Niet nagekomen afspraak Kinderfysiotherapie
Niet nagekomen afspraak Manuele Therapie
Niet nagekomen afspraak oefenth. CM
€ 26,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 26,00
Instructie / overleg Ouders van de Patiënt
€ 35,00
Eenmalig rapport Kinderfysiotherapie
€ 35,00
Eenvoudige, Korte Rapporten
€ 35,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende Rapporten
€ 65,00
Herinneringskosten 1e Keer
2e Keer
3e Keer
€ 2,50
€ 5,00
€ 7,50